KOORDİNATÖR

Dr. Öğr. Üyesi Ethem BAZ

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Koordinatörü

e-posta: ethem.baz@kayseri.edu.tr 
https://avesis.kayseri.edu.tr/ethembaz

Tel: +90 352 504 38 38