Eğitim Süreleri
  Ön Lisans Öğretimi:
Kayseri Üniversitesi'nde Ön Lisans Öğretimi; Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bünyan Meslek Yüksekokulu, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu, Pınarbaşı Suna Yalçın Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, İncesu Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplamda 11 Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi dört yarıyıldır. Bunun yanında lisans öğretiminin ilk dört yarıyılına ait dersleri başarı ile tamamladıktan sonra, daha ileriki yıllarda başarısızlık veya başka sebeplerle üniversiteden ayrılmak zorunda kalan öğrencilere, istekleri halinde, başarı ile tamamladıkları ilk dört yarıyıldaki dersleri kapsayan bir ön lisans diploması verilebilir.

Lisans Öğretimi:
Kayseri Üniversitesi'nde Lisans Öğretimi; Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Develi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Develi İslami İlimler Fakültesi ve Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olmak üzere toplam 4 fakültede yapılmaktadır. Lisans öğretiminin süresi fakültelerde sekiz yarıyıldır.

Lisansüstü Öğretim:
 Kayseri Üniversitesi'nde Lisansüstü Öğretim; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktora düzeyinde yapılmaktadır.