ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN EK KONTENJAN İLE ÖĞRENCİ KABULÜ

T.C.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURTDIŞINDAN EK KONTENJAN İLE

ÖĞRENCİ KABULÜ

(2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı)

(For English Please CLICK)

 A-GENEL İLKELER:

        1. Türk liselerine denk bir okulun son sınıfında öğrenim gören veya mezun olanların, 

        2. Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puan ve üstünde puan alanların başvuruları kabul edilebilecektir.

 B- BAŞVURACAK ADAYLAR:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak  suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların

 *4) a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine”

   * b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvurularının kabul edilmesi,

b) Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE

AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 *3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC

Liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı

Liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvurularının kabul edilmemesi,

BAŞVURU İÇİN TABAN PUANLAR

 (1) Adaylardan başvuru için aşağıdaki sınavlardan alınan taban puanlar ve koşullar aranır.

S.No

Sınav veya Diploma Türü

Başarı Şartı

1

SAT I Sınavı

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak,

2

ACT (American College Testing)

Karma, Matematik ve Bilimsel Mantıktan en az 21 puan almak,

3

GCE (General Certificate Examination/ A Level Sertificate)

Biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 A düzeyi sertifikası,

4

I.B. (International Baccalaureate)

Uluslararası Bakalorya Diplomasına sahip ve başvuracağı bölüme göre diploma notu en az 28 olanlar,

5

ABITUR (Alman Bakaloryası)

En fazla 4 puan,

6

FRANSIZ BAKALORYASI

Diplomasına sahip ve diploma notu en az 12/20 olanlar,

7

ÜRDÜN ve FİLİSTİN’de yapılan TAWJİHİ sınavından,

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav sonucunun 100 üzerinden en az 80 puan,

8

LÜBNAN’da yapılan BAKALORYA (Baccalaureat Libanais)

Sınavından fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 14/20 olanlar,

9

AL-SAHADA-AL TAHANAWİYYA (Suriye, Libya Bakaloryası)

Fen dalında (Scientific Stream), Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümleri için 240 üzerinden 180 puan, diğer bölümler için en az 170 puan,

10

Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan üniversite giriş sınavında (GAOKAO)

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan,

11

Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavından (TCS)

En az 50 puan,

12

TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında,

Altın, gümüş ve bronz madalya alanlar,

13

 

Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi (İran)

İran’da lise diploma notu ( Diolome Debirestan) ortalaması en az 17/20 ve “Pişdaneşgahi” bitirme notu en az 17/20 puan,

14

Kazakistan Ulusal Üniversite Testi

120 üzerinden en az 90 puan,

15

Endenozya’da yapılan Uan (Ujian Akhir Nasional) Sınavından

En az 60 puan,

16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Üniversiteye giriş sınavlarından

Geçerli puan alanlar,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

  1. Lise Diploması: Lise diplomasının tasdikli sureti, Türkçeye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı kopyası. (Lise son sınıf öğrencileri ise son sınıf öğrencisi olduğunu belgelemeleri gerekmektedir)
  2. Resmi Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir, ilgili lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini ve onaylı Türkçe çevirisi gerekmektedir.
  3.   Sınav sonuç belgesinin aslı veya tercüme edilmiş onaylı örneği,
  4.   Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının fotokopisi,
  5. Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, (Banka adı, hesap numarası ve miktarı aşağıda belirtilmiştir.)

ÖNEMLİ NOT:

       Başvurular Internet üzerinden yapılacağından, istenen belgeler ayrıca posta, faks veya e-mail olarak gönderilmeyecektir.

DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME ÜCRETİ: Yüztürklirası (100,00 TL)

       Halk Bankası Kayseri Erciyes Üniversitesi Şubesi nezdindeki 1241-04000039 numaralı hesabına yatırılacaktır. IBAN NO: TR46 0001 2001 2410 0004 0000 39 (İade edilmeyecektir.)

BAŞVURU TARİHLERİ:

    19EKİM-15 ARALIK 2020                

      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Adayların başvuruları Komisyon tarafından değerlendirilecektir.
  2. Sonuçlar www.kayseri.edu.tr  web sayfasında duyurulacaktır.
  3. Kabul edilen adaylara Üniversitemiz tarafından kabul mektubu gönderilecektir. Adayların bu kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliğine giderek “Öğrenim Vizesi” almaları gerekmektedir. Öğrenim vizesi Türkiye’ye giriş yapmak ve Üniversitemize kayıt yaptırmak için mutlaka gereklidir.
  4. Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Kayseri Üniversitesinin önceliğindedir. Kayseri Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Gerek görüldüğünde ek kontenjanlar da ilan edilebilir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Başvuru koşullarını taşımadığı belirlenen adayların kayıtları iptal edilir.

*  Danıştay 8. Dairesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı uyarınca 21.5.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak 16.07.2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nda başvuru yapabilecek adaylara ilişkin alınan karara göre düzenlenmiştir.

ONLİNE BAŞVURU LİNKİ =  http://obp.kayseri.edu.tr

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Yurtdışından Öğrenci Kabulü Kontenjan Listesi İçin TIKLAYINIZ.

2020-2021 eğitim- öğretim yılı yurtdışından öğrenci kabulü sonrasında yerleşen öğrencilerin yatıracakları Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri tutarları için TIKLAYINIZ.