Koronavirüs Komisyon Kararları

Yeni Koronavirüs Salgını Komisyonu’nun 16.11.2020 tarihli toplantısı kapsamında;

  1. Kampüs içinde sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyum sağlamasına,
  2. Covid19 hastalığı tanısı alan ve temaslı olan kişilerin, kurum amirine bilgi vermelerine, 
  3. Vaka sayılarındaki artış göz önünde bulundurularak, birim amirince ya da birim amirinin yetkilendireceği bir kişi tarafından Covid19 hastalığı, önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitiminin tekrarlanmasına, 
  4. El dezenfektanı temin etmeyen birimlerin en kısa sürede temin ederek giriş kapılarında bulundurmasına ve kullanımının sağlanmasına, 
  5. Tüm birimlerimizde, birim amirinin görevlendirdiği bir kişi tarafından bina girişinde HES kodunun sorgulanmasına,
  6. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz döneminin tüm sınavlarının dijital ortamda yapılmasına,
  7. Ofislere misafir kabulünün sınırlandırılmasına,
  8. Toplantı, konferans gibi faaliyetlerin mümkünse digital ortamda yürütümesine,
  9. Kampüs içi ve bağlı birimlerde sağlıklı ve temiz ortam sağlanabilmesi amacıyla YÖK tarafından hazırlanan kılavuza uyulmasına

oy birliği / oy çokluğu ile karar alınmıştır.