2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ek Kontenjan ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Yerleştirme Sonuçları ve Kayıt Duyurusu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Ek Kontenjan ile Yabancı Uyruklu Öğrenci olarak Üniversitemizde okumak isteyen adayların başvuruları komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve yerleştirme işlemi yapılmıştır. Yerleştirme listesinde ASİL olarak Üniversitemize yerleştirmesi yapılmış adaylara elektronik ortamda Kabul Mektubu gönderilecektir.

 

Asil Olarak Üniversitemize yerleşen Yabancı Uyruklu Öğrenci listesi için tıklayınız...

 

Yurt dışından öğrenci kabulü işlemleri sonucunda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan asil adayların kesin kayıt işlemleri 28 Aralık 2020- 10 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1.         Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığından alınacak "Denklik Belgesi",

2.         Sınav Sonuç belgesinin aslı,

3.         Pasaportun aslı ve Türkçe ‘ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,

4.         Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dış temsilciliklerinden; Türkiye'de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları "Öğrenim Vizesi",

5.         Uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil- Türkçe yeterlik belgesinin ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan onaylanmış aslı,

6.         İkametgâh tezkeresi,

7.         Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası,

8.         1 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içerisinde, ön cepheden çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı.)

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1. Türkiye’de bulunan Adaylardan;

i.          Üniversitemize şahsen gelebilecek durumda olan öğrenciler, kayıt için istenen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

ii. Türkiye de olup ta şahsen gelemeyen adaylar Kayseri Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine https://obisis.kayseri.edu.tr/ giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup ÖN KAYIT yapmaları gerekmektedir. Ön Kayıt İşlemleri yapıldıktan sonra, Kesin Kayıt için istenilen belgelerin Posta aracılığı ile Öğrenci İşleri merkezine kayıt tarihleri içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.  Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2. Türkiye’de bulunmayan adaylar kayıt işlemlerini Kayseri Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine https://obisis.kayseri.edu.tr/ adresinden giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup ön kayıt şeklinde yapacaktır. (Ön kayıt yaptırmanız kaydınızın kesinleşmesi anlamına gelmemekte olup belgelerinizin incelenmesi sonucunda kesin kayıt onayı verilecektir.)  Adayların ön kayıt işlemini yaptırdıktan sonra kayıt için istenen belgeleri ogrenci@kayseri.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Mail olarak yollamış oldukları belgelerin asıl nüshalarını 31 Mart 2021 tarihine kadar Öğrenci İşleri daire Başkanlığımıza getirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar belgelerini getirmeyen öğrencilerin kayıtları iptal olacaktır. Belgelerinde ve bilgilerinde eksiklik tespit edilen öğrencilerin kayıtları iptal edileceğinden; belge ve bilgilerinizi eksiksiz ve doğru göndermeniz gerekmektedir.

3. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

5. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

6. T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşlığından ayrıldıklarını belirten adayların T.C. vatandaşlığından ayrıldıklarına dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alacakları belge ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

ŞAHSEN MÜRACAAT İÇİN KAYIT YERİ ADRESİ

Kayseri Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Mevlâna Mahallesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kümeevler No:8 Talas/Kayseri